Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
28. Sep. 2018.
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
Diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave, te otvorene mogućnosti zloupotrebe intervjua ostavljaju veliku mogućnost odabira unaprijed određenih pogodnih, a ne kompetentnih, stručnih i profesionalnih kandidata samo su neki od rezultata analize za Tuzlanski kanton.
Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u ukupno 7 kantona u BiH (Posavski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski kanton i Kanton 10), a rezultati za Tuzlanski kanton između ostalog pokazuju da važeća Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu nije otklonila uzroke korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu.
 
"Ovdje smo se okupili kako bi predstavili Analizu zakonodavnog okvira koji uređuje zapošljavanje u javnom sektoru. Ono što Analiza pokazuje jeste postojanje određenih nedostataka kao i u drugih 6 kantona koje smo analizirali. Najproblematičnija su diskreciona prava rukovodioca, zbog toga što bez obzira kakve rezultate kandidati postignu na samom opštem i stručnom ispitu, rukovodilac ima diskreciona ovlaštenja da odabere bilo kojeg kandidata nezavisno od rezultata. Ne postoji pravo na žalbu, Uredba Tuzlanskog kantona ne ostavlja pravo na pravni lijek kandidatima koji nisu prošli na konkursu, te oni nisu u moggućnosti da zaštite svoja prava u žalbenom postupku"- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine.
 
Helsinški odbor za ljudska prava je sačinio analizu u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama ACCOUNT Sektorske grupe zapošljavanje: CGS Livno, ALDI Goražde, KAM Zenica. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.