Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Profesori inicijatori koruptivnih praksi
01. Okt. 2018.
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA KORUPCIJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA
Rezultati istraživanja Centra ženskih prava iz Zenice pokazuju i da su studenti svjesni svoje suodgovornosti, ali je pravdaju općim stanjem u društvu i nepovjerenjem u institucije. Istraživanjem je obuhvaćeno 600 studenata i studentica sa 29 fakulteta javnih univerziteta u Zenici, Sarajevu i Banja Luci

Centar ženskih prava iz Zenice, lider ACCOUNT Monitoring tima u sektoru obrazovanja, predstavio je danas rezultate istraživanja korupcije na visokoškolskim ustanovama u BiH. Istraživanje je provedeno među 600 studentica i studenata sa 29 fakulteta univerziteta u Zenici, Banja Luci i Sarajevu, a rezultati između ostalog pokazuju da 72% studenata/ica zna da je korupcija krivično djelo, 43% anketiranih odgovornim za korupciju smatra profesore, 35% je svjedočilo ili ima saznanja o dobijanju ocjene/polaganju ispita na temelju korupcije. Kao najčešće oblike koruptivnih praksi i pritisaka studenti su označili kupovinu udžbenika, direktnu iznudu novca i primoravanje na učlanjenje u određenu političku partiju,  a svaka dvadeseta studentica  je izjavila da joj je iznuđivan privatni broj telefona ili seksualna usluga. 

 

“Rezultati pokazuju i studenti prepoznaju korupciju kao krivično djelo – njih 71%, svjesni su da suodgovornost za korupciju leži i u osobi koja nudi mito, a naročito je značajno da više od polovine anketiranih prepoznaje korupciju kao pojavu koja utiče na kvalitet obrazovanja, te su spremni podržati formiranje tijela za borbu protiv korupcije na fakultetima. S druge strane, iako se kroz školovanje diretkno susreću ili svjedoče koruptivnim radnjama na fakultetima, studenti ih pravdaju općim stanjem u društvu” - kaže Selma Badžić iz Centra ženskih prava.


Na pitanje “Da li ste prijavili osobu za koju znate da direktno vrši ili posreduje u korupciji?”, 38,8% studenata je odgovorilo negativno, uz navođenje različitih razloga. Najčešći razlozi za neprijavljivanje korupcije su strah, nepovjerenje u sistem zaštite prijavitelja korupcije i opšte nepovjerenje u institucionalni sistem.

 

“Stoga je nužno da se nepovjerenje u sistem i strah za vlastitu egzistenciju razbijaju jačanjem sistema zaštite prijavitelja korupcije, kao i kontinuiranim monitoringom rada tijela i institucija odgovornih za prevenciju i suzbijanje korupcije” - ocjenjuje Badžić.

 

Centar ženskih prava je proveo istraživanje u saradnji sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: Resursnim centrom iz Brčkog i Fondacijom za razvoj i demokratiju iz Sarajeva.