Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Od danas funkcionira Antikorupcijska mreža ACOUNT za borbu protiv korupcije
19. Nov. 2012.
Mreži pristupilo više od 130 članica
Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako bi se podigla svijest o važnosti borbe protiv korupcije

Današnju skupštinu organizirali su Udruženje Centar za razvoj medija i analize/CRMA i Udruženje Infohouse, u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

 

Članovi Skupštine jednoglano su danas izabrali Savjetodavni odbor koji čine Zlatan Ohranović iz Centra civilnih inicijativa ( CCI), Zulka Baljak iz CGS Livno, Saša Madacki (Mreža pravde BiH), Rajko Kecman (Udruženje građana Tender Banja Luka), Samir Ruvić (DC Nove nade), Damir Radenković (Vermont Brčko).

 

Uime organizatora, učesnicima skupa su se obratili izvršni direktor CRMA-e i direktor projekta ACCOUNT Eldin Karić i  direktorica Asocijacije INFOHOUSE i koordinatorica mreže ACCOUNT Dženana Alađuz.

 

Eldin Karić je kazao kako borba protiv korupcije mora biti zajednički prioritet:

-Onog momenta kad napravimo ambijent da korupciju svedemo na najmanju mjeru onda je moguću mjeru, onda je moguće da Bosna i Hercegovina krene naprijed.

 

Koordinatorica Mreže Dženana Alađuz pojasnila je da je svrha Mreže da ojača i ujedini glas civilnog društva BiH kako bi uticala na vlasti da usvoje i implementiraju antikorupcijske reforme neophodne za demokratizaciju društva i evropske procese.

 

ACCOUNT će omogućiti tehničku pdršku i izgradnju kapaciteta ključnim akterima u tom procesu a to su članice Mreže.

 

 

Nema vremena za gubljenje

Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegvini je prioritet za američku vladu i USAID, kazao je David Barth, direktor USAID-a:

-Nema vremena za gubljenje. Svake sekunde dok se u ovoj zemlji tolerira korupcija 47 KM se isisava iz ekonomije, a to je novac koji se može koristiti za izgradnju puteva i škola. Rezultat je gotovo isti kao da ste nametnuli direktan porez od 47 KM svake godine za svakog poštenog muškarca, ženu i dijete u Bosni i Hercegovini.

Drago nam je što vidimo da nismo sami u ovoj borbi. Današnje priustvo naših koleg iz EU, ostalih stranih donatora, predstavnika vlasti, civilnog društva i medija je važno jer je korupcija višeslojan i problem koji se reflektira u mnogim sektorima, a takve treba da budu i solucije. Svi mi moramo naći način da se borimo protiv korupcije ukoliko želimo da Bosna i Hercegovina postane član NATO saveza i Evropske unije.

 

Da je učešće građanskog društva izuzetno važno za za prevenciju i borbu protiv korupcije, potvrdio je u svom govoru i Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Tamo gdje je borba protiv korupcije doživjela neusjeh, obično je nedostajalo aktivno učešće civilnog sektora, kazao je Lisak.

 

Stoga je za uspješnu borbu prtiv korupcije u BiH od posebnog značaja formiranje i aktivan rad antikorupcijeske mreže nevladinih organizacija. To ujedno predstavlja i veliki korak naprijed u demokratizaciji društva i snažan zamah u sistemskoj borbi protiv korupcije:

-Moramo shvatiti da se korupcija tiče svih nas, da je ona ušla u sve pore društva i da niko nije izoliran. Prisustvo predstavnika civilnog društva današnjoj skupštini Antikorupcijske mreže ACCOUNT ulijeva mi nadu da ćemo u narednom periodu svjedočiti snažnijim antikorupcijskim inicijativama, da će u budućnosti u BiH biti vođene koordinirane, češće i žešće antikorupcijske kampanje.

 

Sektorske radne grupe će se boriti protiv korupcije u oblasti obrazovanja, privrede, javnih nabavki, pravosuđa i zdravstva.

 

Tokom prijavljivanja u Mrežu članice su se opredjeljivale za oblasti u kojima će djelovati.

 

Rajko Kecman, potpredsjednik Upravnog odbora UG Tender i član Savjetodavnog odbora ACCOUNT-a je činjenicu da je za posljednjih sedam godina samo šest procesuiranih slučajeva sumnjivih javnih nabavki nazvao „sprdanjem“ sa javnim nabavkama. Upozorio je na brojne manjkavosti postojeće legislative i kazao kako bi više pažnje trebalo posvetiti dijelu zakona koji se odnosi na kažnjavanje.

 

Boško Čeko, glavni revizor javnog sektora Republike Srpske je kazao kako je negov Ured u proteklh 12 godina koliko postoje nadležnim institucijama koje treba da provode istrage dostavio preko stotinu izvještaja u kojima naglašavanju nepoštivanje zakona, zloupotrebe ovlaštenja i položaja, nenamjensko trošenje sredstava, nepoštivanje zakona o javnim nabavkama:

-Naši izvještaji su javni i dostupni cjelokupnoj javnosti. VRI će u ovom radu u vezi sa ovom značajnom temom i dalje sarađivati sa svim institucijanma.

 

Skupštini je prisustvovao i Boris Ivanović, načelnik Službe za operativnu odršku SIPA-e. U svom izlaganju rekao je:

-Vidimo da je korupcija pojava koja postoji od davnina, samo što je kod nas uvjek bila i ostala, manje-više, aktuelna, korespondirajući sa materijalnom i duhovnom bijedom. Da bi se koliko-toliko efikasno borili protiv nje morali bismo naznačiti i njene uzroke, iako se u tom smislu ne možemo pohvaliti značajnijim istraživanjima na ovu temu a i ono što je rađeno najviše treba zahvaiti civilnom društvu koje o ovoj pojavi najviše i govori.

 

(ACCOUNT)