Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Javna debata
26. Feb. 2013.
Novi zakon - jedino rješenje za korupciju u javnim nabavkama
Korupcija u javnim nabavkama i novo zakonsko rješenje koje nudi Agencija za javne nabavke BiH i Udruženje građana Tender iz Banje Luke bili su tema današnje diskusije u Sarajevu održane u organizaciji Antikorupcijske mreže ACCOUNT
Učestvovali su brojni predstavnici Udruženja građana Tender, te drugih članica ACCOUNT-a, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, javnih agencija, odnosno institucija koje se u svom radu suočavaju s manjkavostima aktuelnog Zakona o javnim nabavkama.

Predstavnik UG Tender Rajko Kecman naveo je otvarajući raspravu kako bi i ova diskusija trebalo da poluči nova rješenja, a sve sa ciljem da se konačno stane ukraj netransparentnim javnim nabavkama u BiH i odlivu javnog novca u privatne džepove.

- Krajnja intencija je, dakle, usvojiti novi zakon koji bi obezbijedio efikasnije, transparentnije javne postupke nabavke, odnosno rješenja koje će minimizirati prostor za sve one pojedince čija je namjera da se javni novac slije u njihove džepove, kazao je Kecman.

Predstavnik Parlamenta BiH i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Anto Domazet rekao je kako novo zakonsko rješenje mora jasno precizirati pozicije svih učesnika u procesu javnih nabavki.

- Mora biti jasna pozicija svih ugovornih organa, ponuđača, potom vlada, i na kraju profesionalnih organizacija i javnosti, istakao je Domazet te čestitao Udruženju Tender predstavnicima civilnog društva na akciji koju su pokrenuli.

Amir Pilav iz Ureda za razmatranje žalbi upozorio je, između ostalog, i na manjkavost sadašnjeg Zakona o javnim nabavkama, kojim nije precizirano trajanje mandata članova Ureda za žalbe, te dodao kako i to stvara određene poteškoće u njihovom radu.

Precizirao je da je Ured od 2006. godine do danas rješavao oko 10.000 žalbi na postupke javnih nabavki, te da je, s obzirom na status, probleme koje je naveo, te oskudna novčana sredstva, Ured uradio mnogo, ali da bi prilikom donošenja novog zakonskog rješenja trebalo voditi računa o jačanju kapaciteta Ureda kao važne karike u cijelom procesu.

Remzo Bakšić, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH, potcrtao je da u Asocijaciji najviše ukazuju na manjkavosti pri izradi tenderske dokumentacije. ---

- Tendersku dokumentaciju prave nestručni ljudi, kazao je Bakšić.

Također je naveo kako poslodavci iz oglasa za javnu nabavku često mogu prepoznati kako je tender raspisan za nekoga. Broj žalbi na procedure javnih nabavki, dodao je, jasno pokazuje da sistem javnih nabavki u BiH nije savršen.

Mišljenja iznesena tokom današnje diskusije u Sarajevu trebalo bi da doprinesu poboljšanju već ponuđenih rješenja UG Tender. Između ostalog, među 30 najvažnijih preporuka o kojima se danas razgovaralo predloženo je korištenje portala javnih nabavki za objavljivanje svih oglasa i činjenica u vezi sa oglasom o određenom postupku javne nabavke, osiguranja učesnicima u tenderu uvida u spise svih ponuđača, nakon objave najpovojnije ponude, uvođenje obaveze za ugovorne organe da obrazlože potrebu objavljene nabavke, jasnije reguliranje procedure za pregovarački postupak, afirmiranje podjela nabavke na LOT-ove, uvođenje obaveze izvođača da navede ime podizvođača radova.

Direktor ACCOUNT-a Eldin Karić pozvao je još jednom učesnike današnje diskusije da se sa svojim eventualnim prijedlozima za poboljšanje aktuelnog Zakona o javnim nabavkama obrate Mreži, jer će te preporuke biti integrirane u godišnji program rada na prevenciji i borbi protiv korupcije Sektorske radne grupe JAVNE NABAVKE, Mreže ACCOUNT.