Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Poplave u BiH
23. Maj/Svibanj. 2014.
ACCOUNT POZIVA GRAĐANE: Prijavite korupciju u raspodjeli pomoći!
Smatramo da oni koji u ovim teškim trenucima zloupotrebljavaju dobronamjernost svih ljudi širom svijeta, ali i krše zakon, trebaju za to materijalno i krivično odgovarati

Članice ACCOUNT-a, Mreže nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije, u narednom periodu će se uključiti u kontroliranje prikupljanja i raspodjele pomoći ugroženima od poplava. S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu poplavama i klizištima, u Bosnu i Hercegovinu stiže humanitarna pomoć i donacije sa svih strana.

Međutim, već postoje indicije i sumnje u neregularnost raspodjele pomoći i donacija širom Bosne i Hercegovine.

Mreža nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije – ACCOUNT organizuje zajedno sa svojim članicama prijavne punktove gdje svi građani ukoliko primijete mogu prijaviti nepravilnosti, neregularosti i zloupotrebu doniranih sredstava prilikom raspodjele pomoći. Na prostoru BiH prijavilo se 26 članica ACCOUNT-a koje će poslužiti kao punktovi za prijavu.

Molimo sve građane da se, ukoliko primijete neke zloupotrebe i neregularnosti, obrate navedenim ogranizacijama. Predstavnici promatračkih organizacija reagirati će na osnovu vaših prijava i obavijestiti javnost, kako o prijavljenim nepravilnostima tako i o konkretnim reakcijama nadležnih institucija.

Smatramo da oni koji u ovim teškim trenucima zloupotrebljavaju dobronamjernost svih ljudi širom svijeta, ali i krše zakon, trebaju za to materijalno i krivično odgovarati. Nadamo se da ćete se odazvati i prijaviti uočene nepravilnosti i slučajeve korupcije u procesu prikupljanja i distribucije pomoći.

Mapa članica kojima možete prijaviti zloupotrebe.