Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
ACCOUNT
07. Dec. 2015.
PRIDRUŽITE NAM SE: Ulične akcije tokom "Sedmice antikorupcijskog aktivizma"
ACCOUNT obilježava Sedmicu antikorupcijskog aktivizma
Sedmica antikorupcijskog aktivizma biće održana u ponedjeljak, 07. decembra, 2015. godine u osam gradova Bosne i Hercegovine. Pridružite nam se na uličnim akcijama na sljedećim lokacijama u zajedničkoj borbi protiv korupcije:

TREBINJE: 1.Centralni gradski trg (ispod Platana) 2.Hipermarket Tropic, vrijeme: 12:00 sati


DOBOJ: Gradski park u Doboju, vrijeme:11:00 sati


TOMISLAVGRAD: Mijata Tomića bb, vrijeme: 14:00 sati,


TOMISLAVGRAD: centar grada, tokom dana


BRATUNAC: Gradski trg, vrijeme:11:00 sati


BIHAĆ: ispred Općine Bihać, vrijeme: 10:00 sati


JAJCE: Dom kulture, vrijeme: 14:00 sati


SREBRENICA: TV i RADIO SHOW, Trg Mihajla Bjelakovića BB


BUŽIM: centar grada, tokom dana

 

(ACCOUNT)