Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Goražde
08. Maj/Svibanj. 2014.
POZIV ČLANICAMA MREŽE: Javna diskusija o korupciji u zapošljavanju u institucijama
Bila bi nam čast da ovaj događaj uveličate svojim prisustvom

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT poziva Vas na javnu diskusiju  „Pravosuđe – prijava i monitorning korupcije u zapošljavanju u javnom sektoru, sa posebnim osvrtom na unapređenje normativnog okvira za suprotstavljanje korupciji i diskriminaciji u zapošljavanju na državnom, entitetskim i nižim nivoima vlasti”.

Diskusija je zakazana na dan 14. maj 2014. godine u Goraždu, u sali hotela Behar, ul Trg branilaca bb sa početkom u 13 časova.

Nažalost, zbog ograničenog budžeta ovaj put nismo u mogućnosti pokriti putne troškove za učesnike.

Svoje prisustvo molimo da potvrdite putem e maila account@account.ba ili putem telefona 033 209 304 najkasnije do 13. maja 2014. godine.

Bila bi nam čast da ovaj događaj uveličate svojim prisustvom.

Srdačan pozdrav,
Sekretarijat Mreže ACCOUNT