Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
15. Maj/Svibanj. 2017.
Poziv članicama mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za II ciklus grant programa u Sektorskim grupama i lokalnom nivou za 2017/2018 godinu
Cilj programa malih grantova je pružanje podrške za razvoj (i) projekata javnog zagovaranja antikorupcijskih inicijativa i (ii) strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na općinskom i kantonalnom nivou

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pozivaju sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da se prijave na poziv za odabir korisnika drugog ciklusa grant sredstava u 2017.godini. U zavisnosti od raspoloživih sredstava mali grantovi biće dodijeljeni za:

  1. projekte javnog zagovaranja u sektorima: javne nabavke, zviždači, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje u rasponu od 7,500 do 12,500 $ (po grantu), i

  2. projekte izrade novih i/ili praćenja uspješnosti implementacije postojećih antikorupcijskih strategija/akcionih planova na lokalnom nivou u FBiH i Brčko distriktu u rasponu od 3,500 – 5,000 $ (po grantu)

Drugi ciklus malih grantova će biti dodijeljen za period od šest do deset mjeseci, sa početkom realizacije granta od septembra 2017. godine. Detaljan prikaz projektnih aktivnosti, ciljeva i očekivanih rezultata nalazi se u “Uputstvo za pisanje aplikacije za grantove Sektorske grupe i lokalni nivo 2017/2018.” (Prilog 1)

Članice Mreže koje dostave najbolje projektne prijedloge kvalificiraće se za dobijanje grant sredstava i dobiće status liderskih organizacija u projektnim sektorima. Sve aplikacije moraju obavezno u svom prijedlogu budžeta sadržavati i budžetsku stavku iz koje je vidljivo da će do 30% grant sredstava biti izdvojeno za troškove aktivnosti članica sektorske grupe.

Grant sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Selekciona komisija sastavljena od predstavnika Udruženja CRMA i INFOHOUSE i jednog člana Odbora ACCOUNT-a će pregledati dostavljene projektne prijedloge i pregled svih projekata sa ocjenom o relevantnosti će dostaviti u USAID. Finalno odobrenje predloženih programa za dodjelu granta izvršiće USAID.

Poziv ostaje otvoren tri sedmice od dana objavljivanja: od 15.05.2017-02.06.2017.

Preuzmite aplikacioni obrazac i detaljno Uputstvo za aplikante:

Aplikacioni obrazac

Prilog i Uputstvo za aplikante 
 

Aplikacije, potrebna dokumentacija kao i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adresu dalila@infohouse.ba