Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
15. Nov. 2018.
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
Pet ACCOUNT monitoring timova identifikovalo je koruptivne prakse u pet javnih sektora: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, javne nabavke i sektor zaštite prijavitelja korupcije

ACCOUNT monitoring timovi proveli su istraživanja o korupciji u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Rezultati monitoringa koruptivnih praksi u sektorima obrazovanja, zdravstva, javnih nabavki, zapošljavanja i sektoru zaštite prijavitelja korupcije su pred vama.

Udruženje Justicia, lider ACCOUNT monitoring tima “javne nabavke”, u saradnji sa članicama: CROA, Kvart, ALDI i KAM, realizovalo je “Monitoring rješenih žalbenih postupaka od strane Ureda za razmatranje žalbi”. Istraživanje nudi odgovore na pitanja kako ugovorni organi provode nabavke, na šta se najčešće žale ponuđači, kako postupa Ured za razmatranje žalbi, kolika je cijena kršenja Zakona o javnim nabavkama.

Centar za građansku suradnju iz Livna, u partnerstvu sa GUŽ “Duvanjke” i CRCD iz Doboja, je proveo istraživanje “Monitoring zapošljavanja u kantonalnim i općinskim institucijama i poduzećima u Kantonu 10, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Tuzlanskom kantonu“

Centar ženskih prava iz Zenice, lider ACCOUNT Monitoring tima u sektoru obrazovanja, ispitivao je koruptivne prakse na visokoškolskim ustanovama. Istraživanje je provedeno među 600 studentica i studenata sa 29 fakulteta univerziteta u Zenici, Banja Luci i Sarajevu. Rađeno je u partnerstvu sa FRD i Resursnim centrom Brčko.

 

U sektoru zdravstva ACCOUNT je proveo “Monitoring procesa nabavki lijekova, medicinske opreme i materijala”. Aktivnost je obuhvatila 30 bolnica, 12 ministarstava, dva fonda i 37 zavoda zdravstva širom BiH. Istraživanje je proveo FRD u saradnji sa SOS Brčko.

 

CRCD iz Doboja je proveo “Monitoring primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj”. CRCD je uradio istraživanje u partnerstvu sa članica ACCOUNT-a: Justicia, Resursni centar Brčko, Stop Mobing i ToPeeR.

 

Preuzmite ACCOUNT monitoring izvještaje:

 

Monitoring rješenih žalbenih postupaka od strane Ureda za razmatranje žalbi – ovdje
Monitoring zapošljavanja u kantonalnim i općinskim institucijama i poduzećima – ovdje
Monitoring korupcije u visokoškolskom obrazovanju – ovdje
Monitoring procesa nabavki lijekova, medicinske opreme i materijala – ovdje
Monitoring primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u RS - ovdje