Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Aktivnosti
Produžen konkurs do kraja novembra za najbolji strip na temu “Korupcija u obrazovanju”
Najbolji radovi bit će izloženi na web stranici Antikorupcijske mreže ACCOUNT (www.account.ba), a najbolji autori bit će nagrađeni
NAJAVA
Kampanja protiv korupcije u obrazovanju
U osnovnim i srednjim školama u Banjoj Luci tokom više od mjesec dana provodit će se kampanja protiv korupcije u obrazovanju
Dnevni red
Sastanak članica Mreže ACCOUNT
Sastanak članica biće održan 20.09.2013. godine od 10:00-15:00
UG “Justicia” uz podršku Mreže ACCOUNT podnosi prijave protiv direktora i UO JU Zavod za zapošljavanje TK zbog sumnji na korupciju
Prema dokumentima koje posjeduju “Justicia” i Account, bivši direktor Šemso Berbić je tokom godina upravljanja ovom ustanovom, u više navrata, bez konkursa zapošljavao bliske rođake i prijatelje, kao i rodbinu političkih funkcionera iz TK
Tribina u Mostaru
Uloga policije, sindikata i NVO u borbi protiv korupcije u BIH
Javna tribina bit će organizirana kako bi Udruga C-Centar i Antikorupcijska mreža u BIH-ACCOUNT stvorili platformu za zajedničku suradnju policije, sindikata i NVO, kako bi se aktivnije uključili u jačanje njihovih uloga u borbi protiv korupcije u BIH, te kako bi predstavili javnosti neophodnost konkretne i efikasne mjere djelovanja policije, sindikada i nevladinih organizacija u sprječavanju korupcije