Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Članice mreže
Infohouse
Udruženje građana INFOHOUSE je neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije informacijski obrazovanog društva i ljudskih prava