Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Transparency International Bosne i Hercegovine
25. Jul. 2013.
Nema napretka u procesuiranju korupcije u BIH
Podaci pokazuju da je u radu tužilaštava zabilježen povećan ukupan broj prijava, ali je došlo do smanjenja broja prijava za korupcijska i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti (u prosjeku 2,3 posto u ukupnom broju prijava).

Transparency International Bosne i Hercegovine objavio je Izvještaj o monitoringu procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH 2011.-2012., čiji nalazi pokazuju da u posljednje dvije godine po pitanju procesuiranja korupcije nije bilo napretka u odnosu na prethodni period.

Podaci pokazuju da je u radu tužilaštava zabilježen povećan ukupan broj prijava, ali je došlo do smanjenja broja prijava za korupcijska i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti (u prosjeku 2,3 posto u ukupnom broju prijava).

Ista situacija je i sa brojem istraga od strane tužilaštava, koja su imala povećan ukupan broj istraga za slučajeve korupcije 2012. u odnosu na 2011. (1464 u 2012., u odnosu na 829 u 2012.).

Međutim, ove istrage nisu dale dovoljne rezultate s obzirom na to da je došlo je do stagnacije i u pogledu broja podignutih optužnica za krivična djela korupcije i da je broj podignutih optužnica za korupciju od 223 tokom 2012., nesrazmjerno mali u odnosu na broj provedenih istraga za ova krivična djela – 1464.

Također, udio od nekih 1,4 posto potvrđenih optužnica za koruptivna krivična djela u odnosu na sve ostale potvrđene optužnice je izrazito nizak, a kada se još brojka od 223 potvrđene optužnice za koruptivna krivična djela dovede u vezu sa brojem od 74 redovna suda u BiH onda je jasno se zaista radi o veoma malom broju potvrđenih optužnica.

U pogledu ukupnog broja donesenih presuda od strane nadležnih sudova primjetno je povećanje obima rada, ali bez značajnijih promjena u broju presuda za korupciju.

Osim u Brčko distriktu, na svim nivoima je došlo do smanjenja broja osuđujućih presuda za krivična djela korupcije.

Dodatni problem, kao i u ranijem periodu, predstavlja nedostatak predmeta sistemske korupcije u kojim bi bili procesuirani visoki javni dužnosnici.

Kada je u pitanju struktura osuđujućih presuda, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je odbilo dostaviti podatke o strukturi presuda, time kršeći Zakon o slobodi pristupa informacijama.

Međutim, prema nepotvrđenim podacima koji su u posjedu TIBiH, ni ovdje nije bilo značajnog pomaka.

Tokom 2012. izrečeno je ukupno sedam zatvorskih kazni na svim nivoima za krivično djelo primanja mita, dok je za zloupotrebu položaja, izrečeno ukupno devet zatvorskih kazni na svim nivoima, što svakako ne predstavlja značajan broj u odnosu na sveprisutan problem korupcije.

Također, osuđujuće presude izrečene su uglavnom za slučajeve zloupotreba na nižim nivoima, dok izostaju epilozi za slučajeve na višim nivoima.

Monitoring procesuiranja korupcije je obuhvatio i oduzimanje nelegalno stečene imovine.

Podaci TIBiH pokazuju da je u 2012. do značajnog pada broja predmeta u kojima je imovinska korist oduzeta u odnosu na 2011. (57 u odnosu na 228), a u periodu 2011-2012 godina došlo je i do drastičnog smanjenja iznosa oduzete imovinske koristi (u period 2009.-2010.) oduzeta imovina iznosila je oko 30 miliona KM, dok je za period 2011.-2012. oduzeto tek oko 5,6 miliona, što je pad za oko 80%).

U posljednje vrijeme građani BiH bili su svjedoci brojnih privođenja i najavljenih istraga za slučajeve visoke korupcije, ali su izostali epilozi tih slučajeva, što jasno dokazuje da je borba protiv korupcije u BiH demagoška i bez stvarnih rezultata.

Negativan trend efikasnosti pravosuđa nastavlja se već godinama, što dodatno ukazuje na prisustvo sistemske korupcije u BiH koja opstruiše svaki napredak i promjene, reflektujući se na kraju i na rad pravosuđa, saopćio je Transparency International BiH.