Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Predstavnički dom PSBiH
20. Sep. 2013.
NEVLADINE ORGANIZACIJE: Zakon o uzbunjivačima prvi korak u borbi protiv korupcije
Višegodišnji rad na afirmaciji zaštite prijavitelja korupcije je pozitivan primjer da se kroz široku i transparentnu javnu debatu, te partnerstvom vladinog i nevladinog sektora mogu praviti značajni koraci naprijed

Centar za odgovornu demokratiju - Luna, Centri civilnih inicijativa i antikorupcijska mreža ''ACCOUNT'' koja broji više od 120 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine pozdravili su usvajanje Zakona o zaštiti uzbunjivača u BiH (u prvom čitanju) Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Organizacije koje su bile najaktivnije u zagovaranju zakona su svjesne da idealne zaštite uzbunjivača nema nigdje u svijetu i da je usvajanje ovog zakona samo prvi korak na putu kvalitetne zaštite prijavitelja korupcije.

Unatoč svim ograničenjima državne vlasti u BiH, a samim tim i svih zakona koji se donose na državnom nivou, mreža nevladinih organizacija smatra da nakon amandmanske faze i eventualnih poboljšanja teksta zakona, zakon treba usvojiti i u drugom čitanju i na taj način otvoriti novo značajno poglavlje u dugoročnoj borbi za zaštitu prijavitelja korupcije u BiH, koja treba rezultirati zakonima na entitetskom nivou, kao i setom internih regulacija u svim institucijama, organizacijama i kompanijama.

Konačnim usvajanjem ovog zakona bi se Bosna i Hercegovina svrstala među nekoliko vodećih evropskih zemalja koje prednjače u zaštiti uzbunjivača, saopćile su danas nevladine organizacije.

Na izradi zakona su partnerski radili bh. parlamentarci, predstavnici bh. institucija i domaće nevladine organizacije, uz veliku podršku i konsultacije s relevantnim međunarodnim organizacijama.

Višegodišnji rad na afirmaciji zaštite prijavitelja korupcije je pozitivan primjer da se kroz široku i transparentnu javnu debatu, te partnerstvom vladinog i nevladinog sektora mogu praviti značajni koraci naprijed.

Složena pitanja zaštite osoba koji u dobroj vjeri prijave svoju sumnju u korupciju ili neke druge oblike prevare i nesavjesnog poslovanja jeste pitanje koje traži uključivanje širokog spektra zainteresovanih strana.

U prvom redu pravnih eksperata, nevladinih organizacija, uzbunjivača i institucija koje će raditi na njegovoj provedbi.

Zaštita uzbunjivača, da bi bila sveobuhvatna i dala očekivane rezultate, mora osigurati zakonsku zaštitu od odmazde i neželjenih posljedica.

Upravo iz tih razloga, nevladine organizacije su pozvale sve zainteresirane pojedince, organizacije, institucije za njegovu provedbu da zajednički rade na prijedlozima poboljšanja pojedinih odredbi Zakona za koje se smatra da neće pružiti adekvatnu zaštitu uzbunjivačima, kako bi u drugom čitanju mogli dobiti maksimum zaštite u ovom trenutku.