Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
17. Sep. 2013.
Transparency International BiH uputio komentare na prijedlog Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
TIBiH je ukazao na potrebu omogućavanja eksternog prijavljivanja u svakom slučaju, kako zbg ubrzavanja procesa, zaštite prijavitelja i izbjegavanja mogućnosti neprimjerenog djelovanja na prijavitelje u okviru same institucije

 Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) uputio je Parlamentarnoj skupštini BiH komentare na prijedlog Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, čije razmatranje je zakazano za 19. septembar.

- TIBiH je u ukazao na nedostatke predloženih odredbi, posebno onih koje bi mogle dodatno obeshrabriti građane da prijavljuju korupciju u BiH institucijama - navodi se u saopćenju ove organizacije.

Jedan od primjera je navođenje nadređenog lica kao nadležnog autoriteta kojima bi se prijavitelji trebali obratiti, što može predstavljati problem ukoliko je to isto lice umiješano u slučaj korupcije koji se prijavljuje.

Također u prijedlogu Zakona se prijavitelji obavezuju da prvo interno prijave korupciju unutar institucije, a zatim da samo ukoliko postoji sumnja na nepravilnosti ili ukoliko postupak traje predugo, prijavitelj može prijaviti korupciju drugim institucijama.

TIBiH je ukazao na potrebu omogućavanja eksternog prijavljivanja u svakom slučaju, kako zbg ubrzavanja procesa, zaštite prijavitelja i izbjegavanja mogućnosti neprimjerenog djelovanja na prijavitelje u okviru same institucije.

TIBiH je ukazao i na to da definisanjem visokih sankcija za lažno ili neosnovano prijavljivanje može doći da dodatnog obeshrabrivanja potencijalnih prijavitelja, posebno ako se na njih stavi teret dokazivanja da li je prijava podnešena u dobroj vjeri ili ne.

Također, neophodno je skratiti rokove za utvrđivanje statusa prijavitelja korupcije, kako bi im se što prije omogućila zaštita i spriječile štetne radnje prema prijaviteljima, koje u velikom broju slučajeva dolaze upravo od njihovih nadređenih koji su predmet prijave.

TIBiH apeluje na Predstavnički dom PSBiH da revidira prijedlog ovog zakona kako bi se izbjegla situacija stvaranja samo privida zaštite prijaviteljima korupcije, a da u stvarnosti mehanizmi ove zaštite ne funkcionišu ili izlažu prijavitelje dodatnim opasnostima.

- Neprihvatljiv je i način pripreme ovog zakona, gdje je ponovo izostala javna rasprava i cijeli proces je učinjen netransparentnim.

Također, činjenica da se u isto vrijeme usvajaju zakoni o zaštiti prijavitelja korupcije na nivou BiH, i FBiH, pri čemu se uvode dva različita mehanizma, može dovesti do konfuzije u zaštiti prijavitelja korupcije, te ukazuje na nedostatak strateškog pristupa kreiranju i usvajanju zakona koji su od suštinske važnosti za borbu protiv korupcije - navodi se u saopćenju.

TIBiH stoga apeluje na PSBiH da podvrgne ovaj zakon doradi kako bi se otklonili svi mehanizmi koji mogu predstavljati opasnost ili odvraćajući efekat za prijavitelje, te pružila potpuna i usaglašena zaštita za lica koja prijavljuju korupciji.

(Fena)